Witch’s Court ซับไทย

witch's court ซับไทย

Witch’s Court ซับไทย

เรื่องย่อ witch’s court  ซีรีส์เกาหลีซับไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัยการหญิงที่ไร้ศีลธรรม เธอสร้างหลักฐานเพื่อโจมตีคนอื่น เบิกความเท็จ เพื่อให้ตัวเองชนะคดี มาอีดึม เป็นอัยการมา 7 ปี เธอใช้วิธีรุนแรงเพื่อให้เธอชนะคดี จนวันหนึ่งเธอถูกย้ายไปที่หน่วยงานพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ

Witch’s Court Ep.01         สำรอง

Witch’s Court Ep.02         สำรอง

Witch’s Court Ep.03         สำรอง

Witch’s Court Ep.04         สำรอง

Witch’s Court Ep.05         สำรอง

Witch’s Court Ep.06         สำรอง

Witch’s Court Ep.07         สำรอง

Witch’s Court Ep.08         สำรอง

Witch’s Court Ep.09         สำรอง

Witch’s Court Ep.10         สำรอง

Witch’s Court Ep.11         สำรอง

Witch’s Court Ep.12          สำรอง

Witch’s Court Ep.13         สำรอง

Witch’s Court Ep.14         สำรอง

Witch’s Court Ep.15        สำรอง

Witch’s Court Ep.16        สำรอง

[wpdreams_ajaxsearchlite]