While You Were Sleeping ซับไทย

หากเห็นอนาคตล่วงหน้าได้ เราจะหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมได้หรือไม่ เราได้เห็นทั้งเหตุการณ์สำคัญและไม่สำคัญ อะไรจะเกิดขึ้นหากมีใครสักคนสามารถล่วงรู้และเห็นทุก ๆ เหตุการณ์ได้ ตัวละครหญิง นำแสดงโดยซูจี สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้ผ่านความฝัน บทอัยการหนุ่ม นำแสดงโดยอีจงซอก ทุ่มเทยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้เหตุการณ์ในฝันเป็นจริงขึ้นมา พวกเขาจะช่วยปกป้องโลกจากโศกนาฏกรรมได้หรือไม่ While you were sleeping ซับไทย

Loading...

While You Were Sleping ซับไทย Ep 1+2

While You Were Sleping ซับไทย Ep 3+4

While You Were Sleping ซับไทย Ep 5+6

While You Were Sleping ซับไทย Ep 7+8

While You Were Sleping ซับไทย Ep 9+10

While You Were Sleping ซับไทย Ep 11+12

While You Were Sleping ซับไทย Ep 13+14

While You Were Sleping ซับไทย Ep 15+16

While You Were Sleping ซับไทย Ep 17+18

While You Were Sleping ซับไทย Ep 19+20

While You Were Sleping ซับไทย Ep 21+22

While You Were Sleping ซับไทย Ep 23+24

While You Were Sleping ซับไทย Ep 25+26

While You Were Sleping ซับไทย Ep 27+28

While You Were Sleping ซับไทย Ep 29+30

While You Were Sleping ซับไทย Ep 31+32