The War Of Flowers พากย์ไทย

เรื่องราวของการแก่งแย่งชิงบัลลังกันภายในราชสำนักเกาหลี ที่มีความเข้มข้น เต็มไปด้วยการวางแผนร้าย การต่อสู้ ทำร้ายกัน และต้องแลกด้วยความเจ็บปวด ตัวละครหลักคือสนมเอกที่เป็นคนกุมอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิ์ ที่ใช้ความสวยและมารยาหลอกใช้และกำจัดทุกคนที่ขวางทาง The war of flowers พากย์ไทย

Loading...

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 1

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 2

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 3

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 4

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 5

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 6

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 7

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 8

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 9

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 10

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 11

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 12

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 13

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 14

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 15

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 16

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 17

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 18

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 19

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 20

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 21

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 22

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 23

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 24

โซยง จอมนางจ้าวบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 25