The Untamed พากย์ไทย

เว่ยอู๋เซี่ยน เด็กหนุ่มกำพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูจากบ้านสกุลเจียง หนึ่งในตระกูลที่ยึดถือปฏิบัติตนเป็นนักพรต ประกอบด้วยสกุลใหญ่ 5 สกุล คือ เจียง หลาน จิน เนี่ยและเวิน โดยเว่ยอู๋เซี่ยนได้ไปฝึกวิชากับบ้านสกุลหลานและได้พบกับ หลานวั่งจี ซึ่งทั้งคู่มีนิสัยที่แตกต่างกันมาก หลานวั่งจีจะนิ่งๆ อยู่ในกฏระเบียบ แต่เว่ยอู๋เซี่ยนจะคิดต่าง มีความคิดใหม่ๆ อาจจะฝ่าฝืนกฎบ้าง แต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง ต่อมาตระกูลเวินต้องการที่จะเป็นผู้นำในบรรดา 5 สกุล ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆ มากมายขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเว่ยอู๋เซี่ยนไป ตลอดกาล The untamed พากย์ไทย

Loading...

The Untamed พากยไทย Ep 1

The Untamed พากยไทย Ep 2

The Untamed พากยไทย Ep 3

The Untamed พากยไทย Ep 4

The Untamed พากยไทย Ep 5

The Untamed พากยไทย Ep 6

The Untamed พากยไทย Ep 7

The Untamed พากยไทย Ep 8

The Untamed พากยไทย Ep 9

The Untamed พากยไทย Ep 10

The Untamed พากยไทย Ep 11

The Untamed พากยไทย Ep 12

The Untamed พากยไทย Ep 13

The Untamed พากยไทย Ep 14

The Untamed พากยไทย Ep 15

The Untamed พากยไทย Ep 16

The Untamed พากยไทย Ep 17

The Untamed พากยไทย Ep 18

The Untamed พากยไทย Ep 19

The Untamed พากยไทย Ep 20

The Untamed พากยไทย Ep 21

The Untamed พากยไทย Ep 22

The Untamed พากยไทย Ep 23

The Untamed พากยไทย Ep 24

The Untamed พากยไทย Ep 25

The Untamed พากยไทย Ep 26

The Untamed พากยไทย Ep 27

The Untamed พากยไทย Ep 28

The Untamed พากยไทย Ep 29

The Untamed พากยไทย Ep 30

The Untamed พากยไทย Ep 31

The Untamed พากยไทย Ep 32

The Untamed พากยไทย Ep 33

The Untamed พากยไทย Ep 34

The Untamed พากยไทย Ep 35

The Untamed พากยไทย Ep 36

The Untamed พากยไทย Ep 37

The Untamed พากยไทย Ep 38

The Untamed พากยไทย Ep 39

The Untamed พากยไทย Ep 40

The Untamed พากยไทย Ep 41

The Untamed พากยไทย Ep 42

The Untamed พากยไทย Ep 43

The Untamed พากยไทย Ep 44

The Untamed พากยไทย Ep 45

The Untamed พากยไทย Ep 46

The Untamed พากยไทย Ep 47

The Untamed พากยไทย Ep 48

The Untamed พากยไทย Ep 49

The Untamed พากยไทย Ep 50