The Mandalorian Season 1 ซับไทย

เรื่องของนักล่าค่าหัวฝีมือฉกาจ ชาวแมนดาโลเรียน ผู้ไม่มีใครรู้จักชื่อ รู้แต่ว่าทั้งยิงปืนไวและแม่นสุดๆ เขาจะต้องออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สุดขอบจักรวาลอันไกลโพ้น โดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงการล่มสลายของจักรวรรดิ และกำลังจะก่อตั้งปฐมภาคี The mandalorian season 1 ซับไทย

Loading...

The Mandalorian Season1 ซับไทย Ep 1

The Mandalorian Season1 ซับไทย Ep 2

The Mandalorian Season1 ซับไทย Ep 3

The Mandalorian Season1 ซับไทย Ep 4

The Mandalorian Season1 ซับไทย Ep 5