The Lady in Dignity สงครามริษยา

อาจิน (คิมฮีซุน) กำลังมีความสุขกับการแต่งงานกับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความเฉียบแหลมของเธอ ทำให้เธอได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีอัน พ่อตาของเธอและหัวหน้าครอบครัว เธอเป็นคนยึดมั่นในฐานะของผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งและดูแลกิจการของครอบครัวทั้งหมด ในขณะเดียวกันเธอก็กำลังมองหาผู้ดูแลประธานาธิบดีอันที่ป่วยหนัก จนทำให้เธอได้พบกับบ๊กจา (คิมซุนอา) ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีค่าและมีความเรียบง่ายมากเกินไป แต่ถ้าหากได้รับการฝึกฝนด้านการทำงานต่างๆไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เธอเป็นคนทีส่มบูรณ์แบบได้ ดังนั้นเธอจึงจ้างเธอให้เข้ามาทำงานในบ้านหลังนี้ The lady in dignity พากย์ไทย

Loading...

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 1

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 2

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 3

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 4

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 5

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 6

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 7

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 8

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 9

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 10

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 11

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 12

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 13

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 14

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 15

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 16

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 17

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 18

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 19

The Lady ln Dignity พากย์ไทย Ep 20