The Chosen One Season 1 ซับไทย

ทีมแพทย์สามคนตั้งใจนำวัคซีนไวรัสซิกามาแจกจ่ายในพื้นที่แพนทานัลที่ทุรกันดารในอากัวซูล โดยไม่ฟังคำเตือนแต่ต้องขัดแย้งกับผู้นำทางจิตวิญญาณและลัทธิปริศนาที่นี่ และพวกเขาเองก็ไม่ได้เตรียมใจมาพบกับการต้อนรับที่รุนแรงแบบนั้น The chosen one season 1 ซับไทย

Loading...

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 1

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 2

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 3

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 4

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 5

The Chosen One Season1 ซับไทย Ep 6