Rookie Historian Goo Hae Ryung ซับไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 คูแฮรยองเป็นนักประวัติศาสตร์หญิง ในช่วงเวลานั้นสตรีเขียนประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากแนวคิดของขงจื๊อที่หยั่งรากลึกในโชซอน เธอพยายามก้าวผ่านความไม่เท่าเทียมจุดนี้ไปให้ได้ เธอต้องการเป็นนักประวัติศาสตร์อย่างที่เธอฝันและทำให้โลกรู้ว่าทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน จึงได้เข้าไปพัวพันกับองค์ชายอีริม ผู้เก็บซ่อนความลับของตัวเองเอาไว้ Rookie historian goo hae ryung ซับไทย

Loading...

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 1

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 2

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 3

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 4

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 5

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 6

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 7

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 8

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 9

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 10

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 11

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 12

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 13

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 14

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 15

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 16

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 17

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 18

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 19

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 20