Rookie Historian Goo Hae Ryung ซับไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 คูแฮรยองเป็นนักประวัติศาสตร์หญิง ในช่วงเวลานั้นสตรีเขียนประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากแนวคิดของขงจื๊อที่หยั่งรากลึกในโชซอน เธอพยายามก้าวผ่านความไม่เท่าเทียมจุดนี้ไปให้ได้ เธอต้องการเป็นนักประวัติศาสตร์อย่างที่เธอฝันและทำให้โลกรู้ว่าทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน จึงได้เข้าไปพัวพันกับองค์ชายอีริม ผู้เก็บซ่อนความลับของตัวเองเอาไว้ Rookie historian goo hae ryung ซับไทย

Loading...

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 1+2

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 3+4

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 5+6

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 7+8

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 9+10

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 11+12

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 13+14

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 15+16

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 17+18

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 19+20

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 21+22

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 23+24

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 25+26

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 27+28

Rookie Historian Goo Hae Ryung ชับไทย Ep 29+30