Our Glamorous Time ซับไทย

หลินเฉียนเคยคิดว่าผู้ชายที่เธอต้องการนั้นต้องดูดีและเก่งกาจเป็นผู้นำในวงการธุรกิจ แค่พลิกฝ่ามือก็เรียกเมฆเรียกฝนได้ตามต้องการ เป็นคนที่ทำให้เธอมองเขาได้ด้วยความชื่นชม และไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ แต่เมื่อเธอได้เจอผู้ชายที่ตรงกับอุดมคติของเธอ เธอกลับได้เห็นอีกด้านของเขา ทั้งความนิ่งเฉย ความสงบเงียบ ความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ของเขา ทำให้เธอชื่นชมเขามาก ถึงขั้นที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขา ยืนเคียงข้างเขาในโลกธุรกิจที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยการนองเลือด เธอไม่คิดถึงชีวิตของตัวเอง หรือคิดถึงอนาคตที่จะมาถึง Our glamorous time ซับไทย

Loading...

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.1

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.2

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.3

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.4

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.5

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.6

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.7

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.8

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.9

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.10

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.11

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.12

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.13

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.14

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.15

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.16

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.17

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.18

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.19

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.20

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.21

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.22

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.23

Our Glamorous Time ชับไทย Ep.24

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 25

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 26

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 27

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 28

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 29

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 30

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 31

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 32

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 33

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 34

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 35

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 36

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 37

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 38

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 39

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 40

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 41

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 42

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 43

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 44

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 45

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 46

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 47

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 48

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 49

Our Glamorous Time ชับไทย Ep 50