Nanthi Ni Man Rak Nan Pra Phe Ni พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต Nanthi Ni Man Rak Nan Pra Phe Ni พากย์ไทย

Loading...

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.1

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.2

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.3

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.4

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.5

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.6

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.7

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.8

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.9

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.10

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.11

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.12

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.13

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.14

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.15

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.16

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.17

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.18

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.19

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.20

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.21

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.22

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.23

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.24

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.25

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.26

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.27

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.28

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.29

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.30

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.31

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.32

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.33

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.34

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.35

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.36

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.37

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.38

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.39

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.40

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.41

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.42

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.43

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.44

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.45

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.46

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.47

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.48

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.49

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.50

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.51

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.52

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.53

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.54

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.55

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.56

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.57

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.58

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.59

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.60

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.61

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.62

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.63

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.64

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.65

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.66

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.67

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.68

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.69

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.70

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.71

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.72

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.73

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.74

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.75

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.76

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.77

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.78

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.79

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.80

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.81

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.82

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.83

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.84

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.85

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.86

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.87

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.88

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.89

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.90

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.91

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.92

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.93

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.94

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.95

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.96

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.97

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.98

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.99

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.100

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.101

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.102

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.103

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.104

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.105

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.106

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.107

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.108

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.109

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.110

Nanthi.Ni.Man.Rak.Nan.Pra.Phe.Ni.พากยไทยEp.111