Nanthi ni Man rak Man Prapheni พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต Nanthi ni man rak man prapheni พากย์ไทย

Loading...

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.1

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.2

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.3

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.4

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.5

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.6

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.7

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.8

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.9

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.10

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.11

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.12

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.13

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.14

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.15

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.16

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.17

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.18

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.19

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.20

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.21

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.22

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.23

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.24

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.25

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.26

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.27

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.28

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.29

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.30

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.31

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.32

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.33

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.34

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.35

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.36

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.37

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.38

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.39

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.40

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.41

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.42

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.43

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.44

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.45

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.46

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.47

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.48

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.49

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.50

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.51

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.52

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.53

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.54

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.55

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.56

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.57

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.58

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.59

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.60

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.61

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.62

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.63

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.64

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.65

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.66

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.67

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.68

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.69

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.70

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.71

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.72

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.73

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.74

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.75

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.76

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.77

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.78

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.79

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.80

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.81

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.82

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.83

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.84

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.85

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.86

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.87

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.88

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.89

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.90

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.91

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.92

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.93

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.94

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.95

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.96

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.97

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.98

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.99

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.100

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.101

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.102

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.103

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.104

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.105

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.106

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.107

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.108

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.109

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.110

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.111

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.112

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.113

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.114

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.115

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.116

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.117

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.118

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.119

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.120

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.121

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.122

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.123

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.124

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.125

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.126

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.127

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.128

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.129

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.130

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.131

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.132

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.133

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.134

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.135

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.136

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.137

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.138

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.139

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.140

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.141

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.142

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.143

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.144

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.145

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.146

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.147

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.148

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.149

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.150

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.151

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.152

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.153

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.154

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.155

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.156

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.157

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.158

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.159

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.160

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.161

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.162

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.163

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.164

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.165

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.166

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.167

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.168

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.169

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.170

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.171

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.172

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.173

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.174

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.175

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.176

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.177

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.178

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.179

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.180

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.181

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.182

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.183

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.184

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.185

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.186

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.187

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.188

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.189

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.190

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.191

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.192

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.193

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.194

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.195

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.196

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.197

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.198

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.199

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.200

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.201

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.202

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.203

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.204

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.205

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.206

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.207

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.208

Nanthi.ni.Man.rak.Man.Prapheni.พากยไทย.Ep.209