Doctor X Season 1 พากย์ไทย

เรื่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ) แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่กำลังสูญเสียอำนาจและ ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากสภาพการทำงานที่หนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึงไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอันเฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง Doctor x season 1 พากย์ไทย

Loading...

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 1

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 2

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 3

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 4

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 5

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 6

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 7

Doctor X Season1 พากย์ไทย Ep 8


Doctor X Season1 พากย์ไทย

Doctor X Season2 พากย์ไทย

Doctor X Season3 พากย์ไทย

Doctor X Season4 พากย์ไทย

Doctor X Season5 พากย์ไทย