เทพบุตรงูทอง

ปลายราชวงศ์หมิง รัชกาลฉงเจินฮ่องเต้ ราชสำนักฟอนเฟะ บ้านเมืองเผชิญกับศึกในภัยนอก แม่ทัพหยวนฉงห้วนต้านข้าศึกอยู่นอกด่าน หลายต่อหลายครั้งที่แมนจูพยายามบุกแผ่นดินต้าหมิง แต่ก็ไม่สำเร็จ ฮ่องเต้แมนจูใช้แผนตลบหลังทำให้หยวนฉงห้วนต้องโทษประหารทั้งครอบครัว ลูกน้องที่มีความจงรักภักดีต่อหยวนฉงห้วนได้ช่วยชีวิตหยวนเฉิงจื้อลูกชายวัยแปดขวบของหยวนฉงห้วนไว้โดยส่งหยวนเฉิงจื้อ ไปศึกษาวรยุทธที่สำนักหัวซัน ยี่สิบปีต่อมา หยวนเฉิงจื้อเติบโตเป็นหนุ่ม ในวันที่หยวนเฉิงจื้อออกจากสำนักก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมองครักษ์เสื้อแพร หยวนเฉิงจื้อพลาดท่าเสียทีตกหน้าผา แต่กลับเป็นการดีต่อหยวนเฉิงจื้อที่ได้คัมภีร์ยุทธและลายแทงขุมทรัพย์ของสุภาพบุรุษงูทองเซี่ยเสี่ยอี๋มาครอบครองโดยบังเอิญ เทพบุตรงูทอง เพ็กฮวยเกี้ยม

Loading...

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 1

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 2

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 3

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 4

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 5

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 6

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 7

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 8

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 9

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 10

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 11

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 12

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 13

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 14

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 15

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 16

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 17

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 18

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 19

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 20

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 21

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 22

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 23

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 24

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 25

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 26

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 27

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 28

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 29

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม ตอนที่ 30