มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก

พระแม่กาลี คือร่างที่แบ่งภาคมาจากพระแม่อุมาเทวี หรือ พระนางปวารตี ทรงมีจุดประสงค์เพื่อลงมาปราบอสูรที่ฆ่าไม่ตาย มาในร่างอวตารเป็น พระแม่กาลี หญิงผู้มีกายสีดำสนิท มีความดุร้ายมาก ในพระกรทั้งสิบถืออาวุธครบมือ แลบลิ้นยาวสีแดงถึงทรวงอก เครื่องประดับเป็นหัวกระโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดดั่งสังวาลย์ เป็นที่น่าเกรงขาม ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.20 น. และวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ทางช่อง 3 มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก

Loading...

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 01

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 02

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 03

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 04

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 05

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 06

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 07

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 08

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 09

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 10

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 11

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 12

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 13

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 14

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 15

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 16

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 17

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 18

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 19

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 20

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 21

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 22

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 23

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 24

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 25

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 26

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 27

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 28

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 29

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 30

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 31

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 32

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 33

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 34

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 35

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 36

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 37

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 38

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 39

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 40

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 41

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 42

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 43

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 44

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 45

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 46

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 47

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 48

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 49

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 50

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 51

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 52

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 53

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 54

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 55

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 56

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 57

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 58

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 59

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 60

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 61

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 62

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 63

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 64

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 65

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 66

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 67

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 68

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 69

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 70

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 71

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 72

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 73

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 74

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 75

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 76

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 77

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 78

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 79

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 80

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 81

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 82

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 83

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 84

มหากาลีเทวีพิทักษ์โลก ตอนที่ 85