Road No 1

เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ลีจางวู (โซ จี ซบ) ที่อยู่ในสมรภูมิสงครามโดยที่มิได้เตรียมการไว้ เพื่อปกป้องซูยอน (คิม ฮา นึล) ผู้หญิงที่เขารู้จักและรักมาตั้งแต่ยังเด็ก การเอาตัวรอด มิตรภาพ และอุดมการณ์ในช่วงภาวะสงครามอันโหดร้าย จางวูรอดตายจากสงครามมาได้ แต่อยู่ในรายชื่อของคนที่ตายไปแล้ว ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด ทำให้ซูยอนที่รอการกลับมาของจางวูเมื่อไม่ได้รับข่าวของจางวูเลย จึงหมั้นหมายกับแทโฮ สิบเอกผู้บังคับบัญชาของจางวูนั่นเอง Road no 1 สงครามรัก ปรารถนามิอาจลืม

Loading...

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 1

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 2

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 3

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 4

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 5

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 6

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 7

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 8

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 9

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 10

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 11

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 12

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 13

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 14

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 15

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 16

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 17

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 18

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 19

Road No1 พากย์ไทย ตอนที่ 20