I am Not a Robot ซับไทย

คนเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเหมือน ๆ กัน แต่มีวิธีเยียวยาความเจ็บปวดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบาดแผลของแต่ละคน และเมื่อเวลาผ่านไปวิธีการเยียวยาเหล่านั้นก็จะเริ่มใช้ก็ไม่ได้ผล นี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างเกราะป้องกันให้กับหัวใจที่แตกสลายของตัวเอง นับตั้งแต่วันที่หัวใจของเขาแตกสลาย เขาก็อยู่ภายใต้เกราะนั้นเรื่อยมา แต่วันหนึ่งเขากลับได้มาเจอเธอที่แตกต่างจากคนอื่นและเริ่มเรียนรู้ที่จะออกมาจากเกราะกำบังนั้นอย่างช้า ๆ หลังจากได้ทำความรู้จักกับเธอ I am not a robot ซับไทย

Loading...

Loading...

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 1

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 2

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 3

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 4

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 5

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 6

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 7

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 8

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 9

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 10

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 11

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 12

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 13

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 14

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 15

I’m Not a Robot ซับไทย Ep 16