Bones Season 12 พากย์ไทยbones season 12 พากย์ไทย

Bones เป็น series แนวสืบสวนเหมือน CSI โดยที่จุดเด่นของเรื่องนี้คือการสืบจากกระดูก ว่าผู้ตายเป็นใคร ตายเพราะอะไร และใครเป็นคนร้าย โดยที่ตัวเอก Dr. Temperance Brennan นั้นเพียงมองโครงกระดูก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็สามารถบอกได้ว่าเป็นชายหรือหญิง อายุประมาณเท่าไหร่ Bones Season 12 พากย์ไทย

Bones Season 12 Ep 01

Bones Season 12 Ep 02

Bones Season 12 Ep 03

Bones Season 12 Ep 04

Bones Season 12 Ep 05

Bones Season 12 Ep 06

Bones Season 12 Ep 07

Bones Season 12 Ep 08

Bones Season 12 Ep 09

Bones Season 12 Ep 10

Bones Season 12 Ep 11

Bones Season 12 Ep 12