Andante พากย์ไทยAndante พากย์ไทย

เป็นเรื่องราวของนักเรียนที่ชื่อชีคยอง (รับบทโดยไค exo) เด็กในเมืองที่กลายเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมแปลกๆที่ตั้งอยู่ในชนบท ละครของไคจะพบกับประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคย และเรียนรู้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตและความหมายของความรัก Andante พากย์ไทย

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 01

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 02

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 03

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 04

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 05

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 06

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 07

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 08

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 09

วุ่นนัก วัยว้าวุ่น พากย์ไทย ตอนที่ 10